Tarieven

Van de gedane betalingen krijgt u een attest dat U bij uw belastingaangifte voegt om van het belastingvoordeel te genieten. De opvangkosten zijn aftrekbaar tot € 14 per dag mits attest van toezicht. Indien er sprake is van wanbetaling, zullen we de waarborg aanspreken ter vergoeding van de opvang. De opvang zal worden stopgezet tot de betaling terug normaal geschiedt.

Hoe te betalen?

Het bedrag wordt ten laatste overgeschreven op de tiende van de volgende maand. De betaling kan gebeuren via overschrijving op rekeningnummer: BELFIUS; BE79 0689 4633 2633 Indien u niet binnen de aangeduide termijn betaald zal er bij de eerste herinnering een bedrag van € 25,- administratieve kosten worden aangerekend.

Voorschot:

Er wordt per kind een waarborg van € 200 aangerekend en € 150 inschrijvingsgeld. De waarborg wordt terug betaald wanneer het kindje de crèche verlaat, met een schriftelijke opzeg van minimum 3 maand. Indien het contract wordt opgezegd alvorens de feitelijke opvang gestart is, wordt een schadevergoeding van €500 aangerekend. Het inschrijvingsgeld en de waarborg kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggevorderd worden.

Er wordt een minimum opvang van 2 hele dagen vooropgesteld om aanpassingsproblemen bij uw kindje te voorkomen. De dagen die werden gereserveerd in het contract worden niet veranderd. Afwijken van het afgesproken opvangplan kan alleen gebeuren mits duidelijke toestemming van de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. Betreffende de vaste kosten behoudt het vlinderhuisje zich het recht voor de prijs aan te passen.

Tarieven per maand:

5 hele dagen opvang = € 632.5 per maand
4 hele dagen opvang = € 506 per maand
3 hele dagen opvang = € 379.5 per maand
2 hele dagen opvang = € 253 per maand

52 weken per jaar = 3 weken groot verlof + 1 week kerst verlof +1 week feestdagen +1 week snipperdagen = 46 weken per jaar open.

Hierdoor blijft tijdens onze sluit ook het maandbedrag steeds hetzelfde!

Snipperdagen= Dit zijn 5 dagen per jaar die al zijn afgetrokken van het maandbedrag voor onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, vakantie.

Bij een extra dag word er € 33 extra aangerekend.

Reservatie:

Uw kindje is zeker van zijn of haar plekje in het vlinderhuisje als:

 • Het inschrijvingsformulier ingevuld terugbezorgd is
 • Het huishoudelijk reglement ondertekend is
 • Een bedrag van € 350,- gestort is op rekeningnummer BE79 0689 4633 2633 van het vlinderhuisje (€ 200,- waarborg en € 150,- inschrijfkosten)

In de prijs zit inbegrepen:

 • Kwaliteitsvolle opvang
 • Koortswerend middel ( dit wordt max. 1x toegediend per dag)
 • Soepmaaltijd rond 9u30 in de wintermaanden
 • Warme maaltijd rond 11u
 • Fruitmaaltijd rond 15u
 • Broodmaaltijd rond 17u30 voor de late kindjes
 • Verzorgingsmateriaal
 • Verzekeringen ‘Burgerlijke aansprakelijkheid‘ + ‘Lichamelijke ongevallen’.
 • Knutselmateriaal

Wat zit niet in de prijs inbegrepen en moet door de ouders worden meegebracht:

 • Luiers (per pak) ook herbruikbare luiers zijn welkom
 • Speciale verzorgingsproducten, indien u een ander merk verzorgingsproducten wenst, zult u die moeten voorzien. Wij hanteren het merk Zwitsal.
 • Flesvoeding.
 • Eventuele dieetvoeding
 • Medicatie. Ook dokterskosten worden door de ouders betaald.