Overeenkomst

De organisator

Kinderdagverblijf Het Vlinderhuisje

De regenboog 3, 2800 Mechelen

Telefoonnummer 0471/64.26.55

015/63.50.04

De contracthouder

naam van de contracthouder : …………………………………………………………………………………………..

Domicilieadres : ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer :…………………………………………………………………………………………………………….

Deze schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten tussen bovenvermelde partijen voor de opvang van [zijn/haar/hun] kind naam :   ………………………………………………………………..  in de bovenvermelde kinderopvanglocatie, en dit volgens de bepalingen in deze overeenkomst.

Duur van de schriftelijke overeenkomst

Begindatum

Datum :……………………………………………….

Vermoedelijke einddatum:…………………………………………………..

De einddatum moet ten minst 3 maanden op voorhand gemeld worden aan de organisator d.m.v. een aangetekend schrijven met datum van ingang. Als er duidelijkheid is wanneer het kind naar de kleuterschool zal gaan mag dit bij de organisator gemeld worden ( ook hier moet dit 3 maanden op voorhand gemeld worden). Indien bij gerechtvaardigde redenen, kan hierbij een uitzondering besproken worden met de leidinggevende.

Het opvangplan en prijs

Opvangplan

Het opvangplan wordt opgesteld in samenspraak met de leidinggevende.

Betalen voor kinderopvang

Vaste maandtarieven voor de opvang: Op basis van €33/dag

(5 dagen/week): berekening 5 x €33 = €165 per week x 46 weken per jaar = 7590 € per jaar : 12

= 632.50 € per maand

4 dagen/week: berekening: 4 x €33  = €132 per week x 46 weken per jaar = 6072 € per jaar : 12

= 506 € per maand

3 dagen/week: berekening: 3 x €33 = €99 per week x 46 weken per jaar = 4554 € PER JAAR : 12

= 379.50 € per maand

2 dagen/week: berekening: 2 x €33 =€66 per week x 46 weken per jaar = 3036 € PER JAAR : 12 =253 € per maand

1 dag/week: berekening 1 x €33 = €33 per week x 46 weken per jaar = 1518 € PER JAAR : 12

=126.50 € per maand

Vakantiedagen & afwezigheidsdagen zijn in de formule verwerkt:

52 weken per jaar – 3 weken groot verlof – 1 week kerst verlof – 1 week feestdagen – 1 week snipperdagen = 46 weken per jaar open.

(Hierdoor blijft tijdens onze sluit ook het maandbedrag steeds hetzelfde!)

Snipperdagen= Dit zijn 5 dagen per jaar die al zijn afgetrokken van het maandbedrag voor onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, vakantie.

Modaliteiten om het opvangplan te wijzigen

Wijzigingen van het opvangplan zijn steeds in samenspraak met de organisator.

De contracthouder of de organisator kan vragen om het opvangplan te wijzigen. Dit kan enkel in onderling akkoord gewijzigd worden.

Betalingswijze

De factuur krijgt u in het midden van de maand per mail toegestuurd voor de komende

Opvangmaand. U betaald dus voor de maand waarin het kind zal opgevangen worden

Het bedrag wordt ten laatste overgeschreven op de 1ste van de maand.
De betaling kan gebeuren via overschrijving op rekeningnummer: Belfius; BE79 0689 4633 2633.

Wettelijke toegestane modaliteiten tot wijziging van de prijs

De dagprijs kan ook met €2 maximum per jaar verhoogd worden, dit wordt 2 maanden op voorhand gecommuniceerd.

Inschrijvingsprijs of waarborg

Als ouder betaalt u €200 waarborg en €150 inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld en waarborg

dient betaald te worden bij het inschrijven van het kind. De inschrijving is definitief zodra dit

bedrag is overgeschreven op het rekeningnummer: Belfius; BE79 0689 4633 2633.

Hiervoor krijgt u een factuur per mail verzonden.

Wanneer de inschrijving definitief is, gelden ook de opzegmodaliteiten vermeld verder in het

reglement.

De waarborg wordt terugbetaald op het eind van de opvang. Let wel op dit bedrag wordt enkel terugbetaald mits een schriftelijke opzegperiode van 3 maanden door een aangetekend schrijven op te sturen. Tevens moet uw kind minstens 3 maanden in de opvang zijn geweest om dit bedrag terug te krijgen, dit is om misbruiken te voorkomen.

Gegevens van het kind en het gezin

Identificatiegegevens van het op te vangen kind

Voornaam en achternaam van het kind(zoals in het rijksregister):………………………………………………………

Geboortedatum en geboorteplaats :………………………………………………………………………………………………………

Domicilieadres of verblijfsadres :……………………………………………………………………………………………………………

Contactgegevens van het gezin in noodgevallen; ………………………………………………………………………………..

Opzegmodaliteiten

Je kan de opvang beëindigen door dit ten minste 3 maanden op voorhand te melden aan de organisator. Tevens moet uw kindje minstens 3 maanden in de opvang zijn geweest om uw waarborg terug te verkrijgen, dit is om misbruik te vermijden. Dit doe je door een aangetekend schrijven op te sturen. Wanneer je dit niet doet zal de waarborg (200 euro) en de 3 maanden zoals vermeld in het opvangplan aangerekend worden. Enkel bij gerechtvaardigde redenen, kan een uitzondering besproken worden met de organisator.

Als het gezin of de organisator een zware fout – of een regelmatig voorkomende lichte fout – maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen.

moet binnen de twee maanden na de kennisname van de wijziging gebeuren.

Wijziging modaliteit van het huishoudelijk reglement

Wijziging van het huishoudelijk reglement in het nadeel van de contracthouder.

Als het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van de contracthouder, dan heeft hij het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding.

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in jouw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we je minstens 4 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

Regeling bij het niet-naleven van de overeenkomst

Wanneer de ouder(s) de schriftelijke overeenkomst niet naleven (te laat komen, niet verwittigen bij afwezigheid, …), zullen er nodige stappen worden gezet.

Bijlagen aan de overeenkomst

Huishoudelijke reglement

Het huishoudelijk reglement van de kinderopvanglocatie, met als datum  ……………………….                          geldt als bijlage van deze overeenkomst. In het huishoudelijk reglement staan afspraken en regelingen die algemeen gelden voor alle opgevangen kinderen in de kinderopvanglocatie en hun gezin. De contracthouder ondertekent het huishoudelijk reglement en verklaart hiermee het

huishoudelijk reglement ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben

ondertekening 

Deze overeenkomst werd opgemaakt in tweevoud, en ondertekend op       /        /

Ondertekening door de organisator

Naam en handtekening

Ondertekening door de contracthouder

Naam en handtekening

.