Overeenkomst

1. Schriftelijke overeenkomst van kinderopvang

tussen Elyakhlifi Fadua in hoedanigheid van zaakvoerder van kinderdagverblijf het Vlinderhuisje en………………………………………………………………………………………………………………

wonende te…………………………………………………………………………………………………

ouders van …………………………………………………………………………………………………

geboren te …………………………………………………………………………………………………. op………………………………………………………………………………………………………………

2. Startdatum opvang……………………………………………………………………………..

3. Prijzen
Concreet komt dit neer op volgende maandbedragen:( aan te kruisen)

5 hele dagen opvang = 575 euro

4 hele dagen opvang = 460 euro

3 hele dagen opvang = 345 euro

2 hele dagen opvang = 230 euro

1 hele dag opvang = 115 euro

4. Hoe te betalen?
Het bedrag wordt ten laatste overgeschreven op de tiende van de volgende maand.De betaling kan gebeuren via overschrijving op rekeningnummer KBC IBAN : Be 66 7370 4705 4743. Indien u niet binnen de aangeduide termijn betaald zal er bij de eerste herinnering een bedrag van 25 € administratieve kosten worden aangerekend.

5. Voorschot
Er wordt per kind een waarborg van € 250 aangerekend en € 100 inschrijvingsgeld.De waarborg wordt terug betaald wanneer het kindje de crèche verlaat, met een schriftelijke opzeg van minimum 6 maand . Indien het contract wordt opgezegd alvorens de feitelijke opvang gestart is, wordt een schadevergoeding van €500 aangerekend. Het inschrijvingsgeld en de waarborg kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggevorderd worden. Er wordt een minimum opvang van 2 hele dagen vooropgesteld om aanpassingsproblemen bij uw kindje te voorkomen.De dagen die werden gereserveerd in het contract worden niet veranderd. Afwijken van het afgesproken opvangplan kan alleen gebeuren mits duidelijke toestemming van de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.Betreffende de vaste kosten behoudt het vlinderhuisje zich het recht voor de prijs aan te passen.

6. Reservatie:
Uw kind is zeker van zijn of haar plekje in het vlinderhuisje als: Het inschrijvingsformulier ingevuld terugbezorgd is. De overeenkomst ondertekend is. Een bedrag van 350€ gestort is op rekeningnummer KBC IBAN : Be 66 7370 4705 4743 van het vlinderhuisje (250€ waarborg en 100€ inschrijvingsgeld )

7. In de prijs zit inbegrepen:
Tussendoortje s`morgens, een middagmaal, een vieruurtje of fruitpap in de namiddag.Verzorgingsproducten,Knutselmateriaal.Verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid‘ + ‘Lichamelijke ongevallen’.

8. Wat zit niet in de prijs inbegrepen en moet door de ouders worden meegebracht:
Luiers (per pak). Speciale verzorgingsproducten, indien u een ander merk verzorgingsproducten wenst, zult u die moeten voorzien. Wij hanteren het merk Zwitsal. Flesvoeding. Eventuele dieetvoeding. Medicatie.

9. Einde contract
Het contract kan – onder bepaalde voorwaarden – door zowel de ouders als het kinderdagverblijf vroegtijdig worden beëindigd (zie hiervoor rubriek opzegmodaliteiten).Het contract neemt hoe dan ook een einde als je kind 3 jaar wordt.

10. Opzegmodaliteiten
Voor de ouders:De ouders kunnen de opvang beëindigen door melding aan de verantwoordelijke, tenminste 6 maand voor de geplande einddatum. Voor het kinderdagverblijf:Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders de bepalingen van de overeenkomst niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en de ingangsdatum van de schorsing.De ouders hebben het huishoudelijkreglement ontvangen,en gaan hiermee akkoord.

Deze overeenkomst wordt opgemaakt in 2-voud. Te Mechelen, op………………………………………………………………….Kinderdagverblijf het vlinderhuisje, De ouders,Bijlage aan de overeenkomsttussen Elyakhlifi Fadua in hoedanigheid van zaakvoerder van kinderdagverblijf het vlinderhuisje en………………………………………………………………………………………………………………ouders van………………………………………………………………………………………………….

1. Tarief:Hier een voorbeeldje van een maandelijkse betaalformule voor een fulltime plaatsje:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € = 150 € per week x 46 weken per jaar = 6900 € per jaar : 12= 575 € per maand.52 weken per jaar – 3 weken groot verlof – 1 week kerst verlof – 1 week feestdagen – 1week snipperdagen = 46 weken per jaar open.(Hierdoor blijft tijdens onze sluit ook het maandbedrag steeds hetzelfde!)

Snipperdagen= Dit zijn 5 dagen per jaar die al zijn afgetrokken van het maandbedrag voor onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, vakantie.Hier een voorbeeldje van een maandelijkse betaalformule voor een 4/5 plaatsje: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 30 € 30 € 30 € 30 = 120 € per week x 46 weken per jaar = € 5520,- per jaar: 12= € 460,- per maand. Bij een extra dag word er € 30,- extra aangerekend.

Welke dagen?Maandag Voormiddag en/of Namiddag Dinsdag Voormiddag en/of NamiddagWoensdag Voormiddag en/of Namiddag Donderdag Voormiddag en/of NamiddagVrijdag Voormiddag en/of NamiddagWat is de vermoedelijke startdatum voor school? ( Indien uw kind langer dan deleeftijd van 2,5 jaar in de opvang blijft gelieve dit tijdig te melden zodat hier rekeningmee kan gehouden worden voor nieuwe inschrijvingen) …………………………………………………..

Inlichtingen fiche:Door de ouders in te vullen De ouders van:Individuele gegevens van het kind

Naam:…………………………………………………………………………………………….

Voornaam:………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum:………………………………………………………………………………

Telefoon thuisadres:………………………………………………………………………..

Gegevens van de ouders Naam en voornaam moeder:………………………………………………………….

E-mail………………………………………………………………………………………….

Waar tijdens de werkuren te bereiken?(telefoonnummer)…………………

Naam en voornaam vader:……………………………………………………………..

E-mail…………………………………………………………………………………………..

Waar tijdens de werkuren te bereiken?(telefoonnummer)…………………..

Wie contacteren als ouders niet te bereiken zijn?(naam en telefoonnummer).

Medische gegevens

Naam huisarts:……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:……………………………………………………………………..…….

Neemt het kind vaste medicatie? ja/neenWelk en wanneer?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heeft het kind allergieën? Ja/neenWelke en wat is de behandelingswijze?………………………………………………

Doorgemaakte kinderziektes? …………………………………………………………..

Heeft het kind speciale zorgen nodig?………………………………………………..

Andere bemerkingen?……………………………………………………………………….

Voedingsgewoontes

Volgt het kind een speciaal dieet? ja/neen

Zo ja,welke voedingsmiddelen mag het kind niet/wel nuttigen?…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

Slaapgewoontes

Moet een bepaald slaapritueel gevolgd worden?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zijn er andere zaken die in acht moeten genomen worden?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opmerkingen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:

handtekening ouder(s)